server tanıtımı, server tanıtım, pvp, knight online,metin2, Silkroad, online oyun, oyun, ko, gold, pvp alanı, bot, serverlar, gold, knight online, türkko, türk knight, serverlar, 1299, 2xxx, sw, asas
Pvp server tanıtım alanı | PVP ALANIKonuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Temel SQL Bilgileri
VOL
#1
Merhabalar,
Tüm oyun sunucularının databaseleri SQL'de tutuluyor. 
Haliyle SQL'i bilirseniz, tüm oyunlara rahatça hükmedersiniz.

Öncelikle temel bilgilerden bahsedeceğim ve SQL kodlarıyla örnekler vereceğim. 

SQL Nedir ve Ne İşe Yarar?
SQL, veritabanına veri ekleme, verilere erişime ve değiştirmede kullanılan yapısal bir sorgulama dilidir. SQL sorgulama dili ANSI (American National Standards Institute) standartları üzerine kurulmuştur. Bunun yanında kullanılan veritabanı işleme programları kendilerine özgü bazı ek komutlar ve özellikler ekleyerek veritabanı üzerinde daha etkin bir veri işleme özelliğine sahip olmuşlardır.


Bu forum sitesi göreceğiniz üzere SQL sorgulama dilinde kullanılan yapıların ve fonksiyonların nasıl kullanıldıklarını detaylı örnekleri ile görebilirsiniz. Burada anlatılanlar SQL dili ile veritabanı işlemleridir. Yani ASP veya PHP 'de bu kodların nasıl kullanıldığı bu sitede anlatılmamaktadır. MS SQL Studio Management veya PHP MyAdmin tarzı veritabanı işleme programlarının kendisine has özellikleri anlatılmamaktadır. Ancak bir SQL kodunun kullanımında veritabanı işleme uygulamaları arasında farklılık varsa bunu sitemizde bulabilirsiniz.


SQL Kullanımı HakkındaSQL dili veritbanlarındaki tablolara bağlanıp veri eklemek, daha önceden eklenen verileri okumak ve veriler üzerinde işlem yapmak (güncelleme, silme) için kullanılan bir dildir. Sorgulama yapabilmek için öncelikli olarak veritabanımızda ez azından bir tablo olması gerekmektedir.  Birden fazla tablo da olabilir. Ancak ister bir tablo olsun isterse birden çok tablo olsun neticede üzerinde işlem yapmak istediğimiz tabloyu belirtmemiz gerekmektedir. Hangi tablo üzerinde çalışacağımız FROM ifadesi ile belirtiriz. Bu ifade SQL sorgulama dilinin temelidir ve hemen hemen bütün SQL sorgularında kullanılmaktadır. Hemen hemen dedik çünkü bazı sorgu ifadelerinde kullanılmaz. Mesela yeni bir veritabanı veya tablo oluştururken FROM ifadesi kullanılmaz.  FROM ifadesi sadece var olan verilerde sorgulama yaparken kullanılır.


Tek başına FROM ifadesi tabiki yetmez. FROM ile hangi tablo üzerinde işlem yapacağımız belirtiriz ancak ilgili tabloda ekleme işlemi mi, silme işlemi mi veya güncelleme işlemi mi yaptığımızı da belirtmemiz gerekmektedir. Bunun için belli başlı işlemler için hangi özel komutun kullanıldığını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

PHP Kod:
Select  //Veritabanından verileri okumak için kullanılır. 

PHP Kod:
Update //Veritabanındaki var olan bir kaydın bilgilerini güncellemede kullanılır. Örneğin yaşadığı şehir alanı İstanbul olanları Ankara'ya çeviremek gibi. 

PHP Kod:
Delete //Veritabanındaki bir kaydı silme için kullanılır. 

PHP Kod:
Insert Into  //Veritabanına yeni bir kayıt eklemek için kullanılır. 

PHP Kod:
Create Database //Yeni bir veritabanı oluşturmak için kullanılır. 

PHP Kod:
Alter Database //Mevcut veritabanı özelliklerinde değişiklik yapmak için kullanılır. 

PHP Kod:
Create Table //Veritabanına yeni bir tablo eklemek için kullanılır. 

PHP Kod:
Alter Table  //Mevcut tablo özelliklerinde işlem yapmak için kullanılır. Bu komut ile mevcut kayıtlar üzerinde işlem yapılmaz. 

PHP Kod:
Drop //Veritabanı içindeki bir tabloyu silmek için kullanılır. Bu işlem ile ilgili tablodaki kayıtlar da silinir. 
SQL SELECT Kullanımı
SELECT ifadesi veritbanından verileri okumak için kullanılır. Veritbanındaki tablo üzerindeki bütün alanlardan veri çekilebileceği gibi belirteceğimiz bir kaç alandan da veri çekebiliriz. En azındna bir alan belirtmek gerekmektedir.

Select Kullanım Biçimi
Eğer bütün alanlardan veri çekeceksek, Select ifadesinden sonra * işareti konulur. Böylece bütün alanlardan veri çekileceği belirtilmiş olunur.


Örnek 1:

PHP Kod:
Select From Personel 
(Personel tablosundaki bütün kayıtları çeker.)PHP Kod:
Select AdSehir From Personel 
(Personel tablosunda çok sayıda alan olabilir. Ancak bu komutla sadece Ad ve Sehir alanlarındaki kayıtları çekeriz.)


Yukarıdaki örnekte görüleceği üzere öncelikli olarak hangi işlemin yapılacağı belirtiliyor. Daha sonra ise hangi alanlar için yapılacağı belirtiliyor ve son olarak hangi tablo üzerinde yapılacağı belirtiliyor.

Örnek 2:

PHP Kod:
Select From Personel Where Sehir='İstanbul' 

PHP Kod:
Select From Personel Where Sehir='İstanbul' and Bolum='Bilgisayar' 

Birinci önekte Personel tablosundan Sehir alanında İstanbul yazan kayıtlar seçilmektedir. Tabloda 100 tane kayıt olabilir. Ancak bunlardan 20 tanesinin Sehir alanında İstanbul yazıyorsa, yazılan bu komut ile sadece 20 tane kayıt seçilip ekrana yazdırılabilir. İkinci örnekte ise Perosnel tablosundaki kayıtlarda Sehir alaninda İstanbul yazan ve Bolum alanında Bilgisayar yazan kayitler seçilip ekrana yazdırılabilir.

Komutların detaylı kullanımları ile ilgili bilgileri sol taraftaki menüden seçerek görebilirsiniz. Bu bölümde temel olarak SQL yapısının nasıl işlediğini anlamanız yeterli olacaktır.

SQL UPDATE Kullanımı

UPDATE ifadesi tablomuzda bulunan kayıtları güncellemek yani değiştirmk için kullanılır. 

Kullanılışı;
PHP Kod:
UPDATE  tablo_adi SET alan_adi1=deger1alan_adi2=deger2alan_adi3=deger3, ...) WHERE secilen_alan_adi=alan_degeri 

Örnek1:PHP Kod:
UPDATE Personel 
SET  Sehir
='Ankara'
WHERE id=


Tablomuzda bulunan kayıtlarda WHERE ifadesi ile id alanında 1 yazan kaydı seçmiş olduk. İlgili kaydın Sehir alanını Ankara olarak değiştirdik. Metin karakterli alanlara tek tırnak işareti kullanılır. Sayısal alanlarda direk olarak yazılır. Bazı veritbanı editörleri sayısal alana veri girerken de te tırnak işareti içinde yazımı kabul etmektedir.PHP Kod:
UPDATE aktiflik 
SET durum
=

Bu kod da WHERE ifadesi olmadığı için mevcut olan bütün kayıtların durum alanını 1 olarak değiştirir..


SQL DELETE Kullanımı

DELETE ifadesi tablomuzda bulunan kayıtları silmek için kullanılır. 

PHP Kod:
DELETE  FROM tablo_adi
WHERE secilen_alan_adi
=alan_degeri 

Burada dikkat edilecek nokta WHERE ifadesi ile belli bir kayıt seçilip silinir. Eğer WHERE ifadesini kullanmadan yaparsak tablodaki bütün kayıtları silmiş oluruz.

Örnek 1:


PHP Kod:
DELETE FROM kullanicilar
WHERE id
=20 


Tablomuzda bulunan kayıtlarda WHERE ifadesi ile id alanında 20 yazan kaydı silmiş olduk. Metin karakterli alanlara tek tırnak işareti kullanılır. Sayısal alanlarda direk olarak yazılır. Bazı veritabanı editörleri sayısal alana veri girerken de te tırnak işareti içinde yazımı kabul etmektedir.

Örnek 2:


PHP Kod:
DELETE FROM kullanicilar
WHERE eposta
='[email protected]

Bu kodda WHERE ifadesi ile eposta alanında in[email protected] yazan kayıtları silmiş olduk.


TRUNCATE TABLE Kullanım Biçimi
Eğer tablomuzu değil de sadece içindeki kayıtları silmek istiyorsak yani tablomuzun içini boşaltmak istiyorsak aşağıdaki kodu kullanabiliriz:

PHP Kod:
TRUNCATE TABLE tablo_adi 

SQL INSERT INTO Kullanımı

INSERT INTO ifadesi tablomuza yeni bir kayıt eklemek için kullanılır.

INSERT INTO Kullanım Biçimi

Insert Into kodu iki türlü kullanılabilir.

Birinci yöntem: Bu yöntemde direk tablo adı belirterek sadece değerleri yazmak surtiyle kayıt ekleyebiliriz. Ancak burada dikkat edeceğimiz nokta eklenecek değer tablomuzdaki alan sırasına göre olmalıdır. Mesele tablomuzdaki alan sıralaması Ad, Soyad, ve Dogum_yili  seklinde olsun. Values ifadesinden yazılacak değerler sırası ile işlenir. Karışık yazdığımız zaman, Dogum_yili alanı sayısal bir alan ise metinsel veri girilemeyeceği için programımız hata verecektir. Veya sıralamya dikkat etmezsek bilgilerimiz olması gerek alana yazılmaz.

PHP Kod:
INSERT INTO  tablo_adi
VALUES 
(deger1deger2, ...) 

İkinci yöntem: Bu yöntemde ise eklenecek alanları ve değerleri kendimiz belirtiriz. Burada dikkat edilmesi gereken şey; yazdığımız alan adının sırasına göre değerleri eklememiz olacaktır.

PHP Kod:
INSERT INTO  tablo_adi (alan_adi1alan_adi2alan_adi3)
VALUES (deger1deger2deger3


Örnek1:


PHP Kod:
INSERT INTO kullanici
VALUES 
(NULL'vol''1234''1234'1234
Yukarıda görüldüğü gibi tablomuza yeni bir kayıt ekleme kodunu yazdık. Alan adlarını sırası ile kontrol ettik ve değerlerimizi sıraya dikkat ederek girdik. Metin karakterli alanlara veri eklenirken tek tırnak işareti kullanılır. Sayısal alanlara veri eklerken ifade direk olarak yazılır. Bazı veritbanı editörleri sayısal alana veri girerken de te tırnak işareti içinde yazımı kabul etmektedir.


Örnek2:

PHP Kod:
INSERT INTO kullanici(idadi_soyadisifre)
VALUES (NULL'vol''1234'


Bu kod ile tablomuza sadece 3 alan için yeni kayıt eklenir ve örnekte olduğu gibi virgül koyarak tabloya göre uzatılabilir.


Create Database , Alter Database , Create Table, Alter Table , Drop Table ve genel data tiplerini yakında ekleyeceğim.
Devamını bu hafta içerisinde bu konuya eklerim.

iyi forumlar.
Ara
Cevapla


Hızlı Menü: